Σκυπίωνας

Σκυπίωνας

Σκιπίωνας

Διαστάσεις: 64cm χ 48,5cm

 

Κάρβουνο σε χαρτί.